Blog perfectbitch

Temat: [spam] WZORY UMÓW na CD
[spam] WZORY UMÓW na CD
Płyta zawiera WZORY UMÓW ZAWIERANYCH ZUDZIAŁEM KONSUMENTÓW. Umowy opatrzone
są komentarzami!

Wzory są zgodne z wzorami wydanymi przez Federacje Konsumentów.

Spis treści:
01. Umowa przedwstępna sprzedaży.
02. Umowa kupna-sprzedaży.
03. Protokół reklamacyjny.
04. Umowa kupna-sprzedaży pojazdu.
05. Umowa sprzedaży na raty.
06. Umowa o kredyt gotówkowy.
07. Umowa poręczenia spłaty kredytu.
08. Umowa komisu.
09. Umowa sprzedaży komisowej samochodu.
10. Gwarancja przy umowie sprzedaży.
11. Umowa lombardowa.
12. Komentarz do umów ubezpieczeniowych.
13. Umowa o dzieło (wzór nr 1).
14. Umowa o dzieło (wzór nr 2).
15. Umowa o wykonanie robót budowlanych.
16. Umowa zlecenie.
17. Umowa najmu lokalu mieszkalnego.
18. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa.
19. Niedozwolone postanowienia umowne.
20. Komentarz do postanowień umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
regulujących tryb reklamowania zawyżonego rachunku telefonicznego.
21. Komentarz do umów zawieranych z operatorami telefonii komórkowej.
22. Pozew o postępowaniu uproszczonym.Nasza cena wynosi 1 CD = 10 zł + koszt wysyłki 4 zł.

Pytania oraz zamówienia prosimy kierować pod nr telefonu 0-508-78-14-18
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,168,9791684,9791684,_spam_WZORY_UMOW_na_CD.htmlTemat: TP kombinuje z Regulaminem


Widać, że TP w jakiś dziwny sposób modyfikuje regulamin, aby tylko go nie
zmieniać, gdyż wymagałoby to zatwierdzenia zmian przez URTiP czego z
niewiadomych powodów TP starannie unika.


Za to regulaminy innych usług aż zaskakują zmianami i nowościami. Szybszą
reakcję na zmiany otoczenia wykazuje np regulamin ISDN. Od conajmniej roku
zawiera kilka niespotykanych dla POTS zapisów:
-praktycznie przepisane z PT wątki o "tajemnicy komunikowania - tajemnicy
telekomunikacyjnej"
-takowy zakres przetwarzanych danych osobowych
-odwołanie do certyfikatu, znaku bądź deklaracji zgodności z zasadniczymi
wymaganiami za PT

Od 1 września 2002 obowiązuje nowy "Regulamin świadczenia usługi Octopus
ISDN" a w nim kolejne innowacje:
-możliwość odstąpienia od zawarcia umowy w ciągu 10 dni, jeżeli była
zawierana poza lokalem TP S.A.
-możliwość świadczenia usług osobom pozostającym w stosunkach służbowych z
pracodawcą
-możliwość świadczenia uslug "na odległość" - furtka o przyznaniu abonentowi
kodu PIN do weryfikacji jego zleceń
-tryb reklamacyjny 14 (30) dni

a jeszcze ciekawsze są wzory umów i aneksów - na końcu jednego z nich:

Oświadczenie Abonenta
1. Proszę o kierowanie połączeń międzystrefowych do sieci TP S.A.
2. Proszę o kierowanie połączeń międzynarodowych do sieci TP S.A.
3. Proszę o kierowanie połączeń do sieci komórkowej przez sieć TP S.A.
4. Proszę o kierowanie połączeń do sieci lokalnej za pomocą sieci i urządzeń
należących do TP S.A.
5. Proszę o kierowanie wszystkich połączeń przez sieć TP S.A. (oświadczenia
1-4)

TP S.A. szykuje się do kolejnej bitwy.


Źródło: topranking.pl/1719/tp,kombinuje,z,regulaminem.php


Temat: Pytabnie do UKE -odstapienie od umowy o usługi tel
Pytabnie do UKE -odstapienie od umowy o usługi tel
Prosze o poradę:

10 marca 2009 r. zawarłem umowę o usługi telekomunikacyjne (telefon)
z firmą TeleNowum, jednak po zawarciu tej umowy stwierdziłem, że i
wysokość abonamentu i dodatkowe usługi wyjdą mi drożej niż w TPsa.

I teraz powstał problem, bo nic nie wiedziałem,, że mogę odstapić od
umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, do umowy nie był
załączony wzór oświadczenia o odstapieniu.

Nie wiedząc o powyższym po dwóch dniach od zawarcia umowy z
TeleNovum udałem sie do TPsa (telepunkt) i za ich pośrednictwem
złożyłem oświadczenie o rezygnacji z zamówienia WLR - tak to się
dokładnie nazywa. + w tym oświadczeniu jest tez treść pełnomocnoctwa
cyt.: upoważniam TPsa do występowania wobec Nowum w moim imieniu w
związku ze złożeniem oraz realizacją niniejszego oświadczenia.

TPsa oddała w/w oświadczenie TeleNovum w 8 dniu od zawarcia przeze
mnie umowy z Telenowum.

Myślałem, że wszystko jest OK, a tu otrzymałem fakturę do zapłaty od
TeleNowum na kwotę 180 zł jako tzw. kara umowna za rozwiązanie umowy
przed terminem, na który została zawarta.

Napisałem reklamację, której TeleNowum nie uznało powołując się na
regulamin, że taka opłatę mogą na mnie nałożyć. Nie uznali mojego
oświadczenia o odstapieniu od umowy poza lokalem przedsiebiorstwa,
bo stwierdzili, że takie oświadczenie muszę złożyć samodzielnie, a
nie za pośrednictwem innego operatora i poza tym to oświadczenie to
nie może być w takiej formie jak złożyłem je u TPsa.

Proszę o odpowiedź na moje pytanie:
czy z w/w sytuacji wynika, że Telenowum ma rację? Czy postapiłem
niezgodnie z ustawą pozwalającą mi na odstapienie od umowy poza
lokalem przedsiebiorstwa?
Czy muszę takie oświadczenie zawsze złożyć osobiście i zawsze musi
być w treści powołanie sie na te przepisy o odstapieniu od umowy?


Druga sprawa, to sytuacja, że pracownik Telenowum podawał się za
pracownika TPsa, a jeszcze lepszy przykład, że potem dostałem umowę
od firmy Exatel, gdzie jej nie podpisywałem i tak samo postapiłem
jak w wyżyj opisany przypadku?
I co teraz, beę miał dwie kary umwone do zapłaty?

Czy to jest OK?
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,1115,98229952,98229952,Pytabnie_do_UKE_odstapienie_od_umowy_o_uslugi_tel.html


Temat: pytanie do UKE: cennik dołączony do umowy
Gość portalu: Małgosia napisał(a):

> Ponad miesiąc temu przeszłam z TP do Neti. O problemach z tym związanych które
> mnie spotkały są już inne wątki. Chciałam zapytać o coś innego. Ostatnio przegl
> ądając spis połączeń wykonanych z mojego numeru (na netia on-line) zorientowała
> m się ze nie mam cennika połączeń, nie dostałam tego razem z umową (jest regula
> min, warunki promocji). W przesłanych mi dokumentach mam co prawda kwotę abonam
> entu,ale nie mam cennika połączeń.
> W związku z tym chciałam zapytać czy powinnam dostać cennik razem z umową, czy
> wystarczy jedynie jeśli jest on dostępny na stronie operatora. Czy operator ma
> obowiązek załączyć taki cennik do umowy?
> Z góry dziękuję za odpowiedz

Szanowna Pani
w odpowiedzi na Pani post uprzejmie wyjaśniam, iż obowiązkiem operatora przy zawieraniu umowy z konsumentem jest przedstawienie mu do akceptacji wszelkich dokumentów, które mają zastosowanie do umowy, w tym regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, cennika świadczenia usług telekomunikacyjnych, regulaminu konkretnej promocji i inne. Konsument swoim podpisem złożonym na umowie potwierdza, iż zapoznał się i zaakceptował warunki obowiązującego regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cennika świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Oprócz obowiązku dostarczenia konsumentowi wraz z umową regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych (art. 59 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne) oraz cennika świadczenia usług telekomunikacyjnych (art. 61 ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne) w przypadku zawierania umów na odległość (np.: w przypadku Netii) zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, operator winien przed zawarciem umowy poinformować Panią na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy (do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem) jak również wręczyć Pani stosowny wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Tak więc zawsze przed podpisaniem umowy należy sprawdzić czy przedstawiciel w salonie sprzedaży czy to handlowiec w przypadku umów zawieranych na odległość przedstawił te dokumenty (regulaminy, cennik), o których mowa w wykazie w umowie, którą podpisując oświadczamy, iż zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki i postanowienia z nich wynikające.

z poważaniem
Paweł Kucharczyk
Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,1115,88808062,88808062,pytanie_do_UKE_cennik_dolaczony_do_umowy.html


Temat: Polkomtel przepadł w UOKiK
Chyba nie było na grupie, jeśli się mylę - przepraszam.

Cytat z dzisiejszej Rzepy:

-----------------------------------------------------------------------
Regulamin Polkomtelu niekorzystny

Polkomtel nie miał prawa żądać od swoich abonentów zapłaty kar umownych
w związku z rozwiązaniem przez nich umowy promocyjnej.

Tak uznał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji, do
której dotarła "Rzeczpospolita".

Chodzi o zmianę regulaminu świadczenia usług, którą operator
przeprowadził pod koniec ubiegłego roku. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami Polkomtel poinformował wtedy co prawda swoich klientów, że
mogą odstąpić od umowy, jeśli nie akceptują nowych postanowień
regulaminu. Dla osób, które podpisały z firmą umowy promocyjne, oznacza
to jednak konieczność zapłaty kary umownej.

W opinii urzędu jest to działanie niezgodne z prawem. Według art. 59
ust. 2 prawa telekomunikacyjnego "w przypadku dokonania zmian w
regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych dostawca usług
powinien poinformować abonentów o przysługującym im prawie do
wypowiedzenia umowy oraz o fakcie, iż w sytuacji braku akceptacji zmian
skorzystanie z ww. prawa powoduje, że dostawcy dostępnych usług nie
przysługuje roszczenie odszkodowawcze".

Zgodnie z decyzją urzędu spółka powinna zmienić kontrowersyjne zapisy
regulaminu. Może także odwołać się od niej do Sądu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów.

Na pytania "Rz" Polkomtel odpowiedział, że do decyzji urzędu odniesie
się dopiero po jej oficjalnym otrzymaniu. Zgodnie z informacjami
zebranymi przez urząd antymonopolowy dwaj pozostali operatorzy komórkowi
nie stosują podobnych klauzul.

W przypadku jednostronnej zmiany przez spółkę wzoru umowy PTK Centertel
"nie obciąża abonenta karą umowną, także w wypadku, gdy abonent rozwiąże
umowę zawartą na czas określony" - napisała firma w odpowiedzi na
pytanie UKOiK. Podobnie postępuje PTC, operator Ery.

Zmiana regulaminu nie jest jedyną sprawą dotyczącą Polkomtelu, którą
zainteresował się urząd. Przygląda się także sposobowi obliczania
terminu wypowiedzenia umowy połączonej z promocją.

W regulaminie Polkomtelu jest on liczony od dnia wpłynięcia pisma do
operatora. Jeżeli wpłynie ono choćby dzień wcześniej, firma ma prawo
naliczyć kary umowne. Jeśli dzień później, klient płaci abonament za
kolejny miesiąc - mówi Mirosława Piłka z Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów. W kwietniu tego roku urząd złożył w tej sprawie pozew do
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie wiadomo, kiedy dojdzie do
rozprawy.
-----------------------------------------------------------------------

Marek


Źródło: topranking.pl/1690/polkomtel,przepadl,w,uokik.php


Temat: UOKiK
Wazelinuję.
Za to że przywalił durniom z Polkomtela, którym się wydawało że ich wygłupy
są ważniejsze od prawa telekomunikacyjnego... :)

Cytat z Rzeczpospolitej:

-----------------------------------------------------------------------
Regulamin Polkomtelu niekorzystny

Polkomtel nie miał prawa żądać od swoich abonentów zapłaty kar umownych
w związku z rozwiązaniem przez nich umowy promocyjnej.

Tak uznał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji, do
której dotarła "Rzeczpospolita".

Chodzi o zmianę regulaminu świadczenia usług, którą operator
przeprowadził pod koniec ubiegłego roku. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami Polkomtel poinformował wtedy co prawda swoich klientów, że
mogą odstąpić od umowy, jeśli nie akceptują nowych postanowień
regulaminu. Dla osób, które podpisały z firmą umowy promocyjne, oznacza
to jednak konieczność zapłaty kary umownej.

W opinii urzędu jest to działanie niezgodne z prawem. Według art. 59
ust. 2 prawa telekomunikacyjnego "w przypadku dokonania zmian w
regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych dostawca usług
powinien poinformować abonentów o przysługującym im prawie do
wypowiedzenia umowy oraz o fakcie, iż w sytuacji braku akceptacji zmian
skorzystanie z ww. prawa powoduje, że dostawcy dostępnych usług nie
przysługuje roszczenie odszkodowawcze".

Zgodnie z decyzją urzędu spółka powinna zmienić kontrowersyjne zapisy
regulaminu. Może także odwołać się od niej do Sądu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów.

Na pytania "Rz" Polkomtel odpowiedział, że do decyzji urzędu odniesie
się dopiero po jej oficjalnym otrzymaniu. Zgodnie z informacjami
zebranymi przez urząd antymonopolowy dwaj pozostali operatorzy komórkowi
nie stosują podobnych klauzul.

W przypadku jednostronnej zmiany przez spółkę wzoru umowy PTK Centertel
"nie obciąża abonenta karą umowną, także w wypadku, gdy abonent rozwiąże
umowę zawartą na czas określony" - napisała firma w odpowiedzi na
pytanie UKOiK. Podobnie postępuje PTC, operator Ery.

Zmiana regulaminu nie jest jedyną sprawą dotyczącą Polkomtelu, którą
zainteresował się urząd. Przygląda się także sposobowi obliczania
terminu wypowiedzenia umowy połączonej z promocją.

W regulaminie Polkomtelu jest on liczony od dnia wpłynięcia pisma do
operatora. Jeżeli wpłynie ono choćby dzień wcześniej, firma ma prawo
naliczyć kary umowne. Jeśli dzień później, klient płaci abonament za
kolejny miesiąc - mówi Mirosława Piłka z Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów. W kwietniu tego roku urząd złożył w tej sprawie pozew do
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie wiadomo, kiedy dojdzie do
rozprawy.
-----------------------------------------------------------------------

Marek


Źródło: topranking.pl/1753/uokik.php


Temat: Zmiana regulaminu Era i art. 384 KC
Zmiana regulaminu Era i art. 384 KC
Witam, sieć era zminiła warunki regulaminu bo jak pisze wynika to ze zmian
przepisów prawa i usunięcia niedozwolonych postanowień umownych. I wg.
nowszego przepisu art. 60a ust. 3 ustawy Prawo Telekomunikacyjne nie mogę
rozwiązać umowy. Faktycznie niedawno zminiono ten artykuł, jednak
skontaktowałem się z prawnikiem i dostałem takie pismo, wg. którego mogę
zakończyć umowę z era darmowo bez żadnych kar ani kosztów, ponieważ sprawa
kwalifikuje się do KC art. 384 jako zmiana wzorca umowy:

"Zasady dotyczące stosowania regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych
regulują przepisy art. 59 oraz 60 ustawy Prawo Telekomunikacyjne (dalej zwaną
Ustawą).

Zgodnie z art. 59 ust. 2 Ustawy dostawca o każdej zmianie musi zawiadomić
abonenta, przy czym powinno to nastąpić z wyprzedzeniem, co najmniej jednego
okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian. Równocześnie, abonent
powinien zostać poinformowany o prawie odstąpienia od umowy z dostawcą w
przypadku braku akceptacji tych zmian. Obowiązkowi informowania o każdej
zmianie w regulaminie, odpowiada uprawnienie abonenta do wypowiedzenia umowy w
przypadku wprowadzenia zmiany.

Należy wskazać, iż przepis ten dotyczy każdej zmiany w regulaminie. Obowiązek
informowania o zmianie nie jest zależny od tego, czy dotyczy elementów
obowiązkowych regulaminu wskazanych w treści art. 60 Ustawy, czy też elementów
dodanych przez dostawcę. Ustawodawca nie różnicuje obowiązku w zależności od
tego, czy zmiany są korzystne dla abonenta czy też nie. Jest to zrozumiałe, ze
względu na subiektywność takiej oceny, gdyż zmiana mogłaby być rożnie oceniana
przez abonenta i dostawcę. Przepis ten nie uzależnia także obowiązków dostawcy
oraz uprawnienia abonenta od zakresu wprowadzanych zmian, czy też przyczyn ich
wprowadzenia. Stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie w doktrynie, gdzie
stwierdzono, iż zmiana regulaminu upoważnia stronę do wypowiedzenia umowy
niezależnie od zakresu zmiany oraz tego, czy zmiana pogarsza sytuację
pozwanego. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy abonent nabywa w związku z samym
faktem zmiany regulaminu (T. Piątek, Prawo Telekomunikacyjne. Komentarz, CH
Beck 2005, kom. do art. 59 Ustawy, Nb. 7). Przepisy Ustawy odpowiadają w tym
zakresie przepisom Kodeksu Cywilnego dotyczącym wzorów umownych. Zgodnie z
art. 3841 KC wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze
ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w
art. 384 KC, a strona nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie
wypowiedzenia. W przypadku zmiany regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych mamy do czynienia z sytuacją identyczną jak przy
wprowadzeniu wzorca w trakcie trwania stosunku o charakterze ciągłym.

Stosownie do powyższego, należy uznać, iż wykładnia literalna przepisu
jednoznacznie wskazuje, że prawo abonenta do wypowiedzenia umowy przysługuje w
każdym wypadku zmiany regulaminu. Ustawodawca nie ogranicza przy tym prawa
abonenta od zakresu wprowadzanych zmian, lub przyczyn ich wprowadzenia."

Bardzo proszę o pomoc, gdyż wg tego mogę zakończyć umowę z era. Era jednak
odmawia.

Pozdrawiam
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,1115,103056859,103056859,Zmiana_regulaminu_Era_i_art_384_KC.html