Blog perfectbitch

Temat: Das Verb lassen Das Verb lassen
Czasownik lassen
Das Verb lassen

Prawidłowe używanie czasownika lassen (liess, gelassen), występującego w języku niemiecki bardzo często, przysparza Polakom dużo trudności, nie tylko ze względu na wielorakie znaczenie, lecz również ze względu na wymóg dopełnienia w bierniku (inaczej w jęz. polskim, gdzie w znaczeniu "kazać" i "pozwalać" występuje ono w celowniku). Czasownik ten odmienia się w czasie teraźniejszym następująco:

ich laesse du laesster/sie/es laesst wir lassen ihr lasst sie/Sie lassen
Czasownik lassen ma następujące znaczenia:

ź zostawiać
- Er laesst seine Frau nicht gern allein. (On niechętnie zostawia żonę samą.)
- Ich habe mein Heft zu Hause gelassen. (Zostawiłem swój zeszyt w domu.)
- Lass mich in Ruhe! (Zostaw mnie w spokoju!)

ź pozwalać
- Die Mutter laesst ihre Tochter ins Kino gehen. (Matka pozwala swojej córce iść do kina.)
- Er hat mich seinen Brief lesen lassen. (On pozwolił mi przeczytać swój list.)

ź kazać
- Der Vater laesst seinen Sohn den Brief einwerfen. (Ojciec każe swojemu synowi wrzucić list.)
- Sie liess mich zu ihr kommen. (Ona kazała mi przyjść do niej.)

ź dać/pozwolić się
- Die Zahl 48 laesst sich durch 16 teilen. (Liczba 48 daje się podzielić przez 16.)
- Das laesst sich nicht machen. (Tego się nie da zrobić.)

ź kazać sobie coś zrobić/zlecić zrobienie czegoś
- Ich lasse mir die Schuhe putzen. (Każę sobie wyczyścić buty.)
- Hast du dir einen Anzug machen lassen? (Czy kazałeś sobie uszyć garnitur.)


ae - oznacza a-Umlaut
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=4115Temat: SLOWO WERDEN - POMOZCIE POPRAWNIE DO UZYWAC
Prawidłowe używanie czasownika lassen (lieb, gelassen), występującego w języku niemiecki bardzo często, przysparza Polakom dużo trudności, nie tylko ze względu na wielorakie znaczenie, lecz również ze względu na wymóg dopełnienia w bierniku (inaczej w jęz. polskim, gdzie w znaczeniu kazać i pozwalać występuje ono w celowniku).

Czasownik ten odmienia się w czasie teraźniejszym następująco: ich lasse

du lasst

er/sie/es lasst

wir lassen

ihr lasst

sie/Sie lassen

Czasownik lassen ma następujące znaczenia:· zostawiać-

Er lasst seine Frau nicht gern allein. (On niechętnie zostawia żonę samą.)

-Ich habe mein Heft zu Hause gelassen. (Zostawiłem swój zeszyt w domu.)

- Lass mich in Ruhe! (Zostaw mnie w spokoju!)· pozwalać

- Die Mutter lasst ihre Tochter ins Kino gehen. (Matka pozwala swojej córce iść do kina.)

- Er hat mich seinen Brief lesen lassen. (On pozwolił mi przeczytać swój list.)·

kazać- Der Vater lasst seinen Sohn den Brief einwerfen. (Ojciec każe swojemu synowi wrzucić list.)

- Sie lieb mich zu ihr kommen. (Ona kazała mi przyjść do niej.)· dać/pozwolić się

- Die Zahl 48 lasst sich durch 16 teilen. (Liczba 48 daje się podzielić przez 16.)

- Das lasst sich nicht machen. (Tego się nie da zrobić.)· kazać sobie coś zrobić/zlecić zrobienie czegoś

- Ich lasse mir die Schuhe putzen. (Każę sobie wyczyścić buty.)

- Hast du dir einen Anzug machen lassen? (Czy kazałeś sobie uszyć garnitur.)
Źródło: opiekunkawniemczech.fora.pl/a/a,209.html


Temat: Czasowniki rozdzielnie złożone w czasie teraźniejszym
Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone - Präsens


Czasowniki rozdzielnie złożone składają się z czasownika właściwego i akcentowanego przedrostka. W czasie teraźniejszym (Präsens) przedrostek występuje na końcu
zdania. Przykłady:


Tryb oznajmujący:

Der Zug fährt um 7 Uhr ab.

Ich arbeite mit meiner Freundin zusammen.Tryb rozkazujący:

Pass auf!

Mach das zu!


Tryb pytający:

Wann kommt er an?

Nimmst du das mit?


Przykłady odmiany:

mitnehmen, anrufen

ich nehme mit, rufe an

du nimmst mit, rufst an

er/sie/es nimmt mit, ruft an

wir nehmen mit, rufen an

ihr nehmt mit, ruft an

sie/Sie nehmen mit, rufen an.


Przedrostki, które powodują, że czasownik odmienia się podobnie, jak powyższe, to:
ab- (abfahren), an- (anrufen), auf- (aufwachen), aus- (geben), bei- (beiwohnen), ein- (einkaufen), fest- (festliegen), fort- (fortgehen), her- (herkommen), hin- (hinknien), los- (loslachen), mit- (mitnehmen), nach- (nachschauen), statt- (stattfinden), teil- (teilnehmen), vor- (vorstellen), weg- (wegfahren), zu- (zumachen), zurĂźck- (zurĂźckholen), zusammen- (zusammenmachen).


Czasem przedrostek może zostać stworzony z dwóch innych przedrostków, np. heraus (her- + aus-) i wówczas traktuje się go jako jeden i tej formie wstawia się go na koniec zdania (np. vorhersehen, herauslesen).


Zapamiętaj, że czasownik rozdzielnie złożony musi składać się z przedrostka i czasownika właściwego. Czasowniki typu beiĂźen są naturalnie nierozdzielnie złożone, ponieważ po odcięciu przedrostka bei- zostaje Ăźen, a taki czasownik w języku niemieckim nie występuje.


Jeśli w zdaniu występuje czasownik modalny, wówczas czasownik rozdzielnie złożony występuje w bezokoliczniku na końcu zdania. Np.

Ich will mit dir zusammenarbeiten.


Podobnie jak czasowniki rozdzielnie złożone odmieniają się) wyrażenia złożone z dwóch czasowników w bezokoliczniku, takie jak: kennen lernen, schlafen gehen, spazieren gehen.

Przykład:

Gehst du spazieren?

Ich bleibe sitzen.

Bleib stehen!
CZASOWNIKI NIEROZDZIELNIE ZŁOŻONE

ten typ czasowników składa się z czasownika właściwego i NIEakcentowanego przedrostka. Przedrostka NIE rozdziela się z czasownikiem podczas odmiany.
Przykłady:

Ich beende das.

Der Unterricht beginnt um acht.


PRZYKŁADY ODMIANY:

verspielen, bekommen

ich verspiele, bekomme

du verspielst, bekommst

er/sie/es verspielt, bekommt

wir verspielen, bekommen

ihr verspielt, bekommt

sie/Sie verspielen, bekommenPodobnie odmieniają się czasowniki z przedrostkami: be- (bekommen), emp- (empfehlen) ent- (entscheiden), ge- (gefallen), er- (ergänzen), miss-(misstrauen), ver- (verlegen), zer- (zerhacken).UWAGA: celowo nie podałem czasowników z przedrostkami: hinter-, unter-, um-, Ăźber i wieder-, ponieważ w zależności od znaczenia mogą tworzyć czasownik rozdzielnie lub nierozdzielnie złożony. Np.
czasownik rozdzielnie złożony | czasownik nierozdzielnie złożony

umsteigen | umklammern

ĂźberflieĂźen | Ăźberfliegen
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=4133