Blog perfectbitch

Temat: Odległość od granicy działki
Sąsiad ma zamiar wybudować wiatę gospodarczą na drewno opałowe w odległości 0,5 m od granicy działki. Chce, aby była ona dobudowana do jego garażu, znajdującego się w odległości 4 m od granicy działki. Ja nie chcę się na to zgodzić ze względu na zacienienie terenu mojej posesji.
Jaka powinna być odległość od granicy działki. Przeczytałam w Dzienniku Ustaw, że ta odległość nie może być:
mniejsza niź 3 m dla budynków bez otworów okiennych
4 m dla budynków z otworami okiennymi
Czy Urząd może wydać inną decyzję i od czego to jest uzależnione
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=1314Temat: Odległość od granicy lasu

Witam.
Czy można wiedzieć jak potoczyły się sprawy dotyczące zabudowy Państwa działki?.Mam podobną sytuację,ale dom mi się "mieści", natomiast zależy mi na wybudowaniu wiaty dla maszyn rolniczych i pomieszczenia gospodarczego w odległości 3 m. od granicy działki leśnej i nie wiem co z tym zrobić.Czekam na warunki zabudowy, a potem co?Ministerstwo Infrastruktury? na odstępstwo od warunków p.poż? Proszę o radę.
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=9029


Temat: Akty prawne >>>wiata
Czy na dobudowanie wiaty drewnianej (o wym.: dł. 4 m, sze. 2,5 m) do istniejącego już budynku wymagane są specjalne pozwolenia?
Dodam, że wiata ma być usytuowana 0,5 m od granicy działki, ponieważ dom jest oddalony o 3 m od granicy(bok garażu bez okien)
Co powinienem zrobić, aby dobudować taką wiatę?
Potrzebuje podstawy prawne dokładnie określające ze taka właśnie wiata o wielkości 10 m2 nie potrzebuje POZWOLENIA lecz tylko zgłoszenia
pytanie stad iż w UM powiedziano mi ze potrzebuje POZWOLENIE oraz ze nie mogę dobudować wiaty bo odległość od garażu do płotu jest 3 m i dobudowanie wiaty uniemożliwi zachowanie odległości właśnie tych 3 m od działki sąsiada.
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=6687


Temat: Akty prawne >>>wiata

Czy na dobudowanie wiaty drewnianej (o wym.: dł. 4 m, sze. 2,5 m) do istniejącego już budynku wymagane są specjalne pozwolenia?
Dodam, że wiata ma być usytuowana 0,5 m od granicy działki, ponieważ dom jest oddalony o 3 m od granicy(bok garażu bez okien)
Co powinienem zrobić, aby dobudować taką wiatę?
Potrzebuje podstawy prawne dokładnie określające ze taka właśnie wiata o wielkości 10 m2 nie potrzebuje POZWOLENIA lecz tylko zgłoszenia
pytanie stad iż w UM powiedziano mi ze potrzebuje POZWOLENIE oraz ze nie mogę dobudować wiaty bo odległość od garażu do płotu jest 3 m i dobudowanie wiaty uniemożliwi zachowanie odległości właśnie tych 3 m od działki sąsiada.


Budowa takiej małej wiaty nie wymaga pozwolenia ale w twoim przypadku nie zachowujesz granic i tutaj jest padaczka. Szukaj innego miejsca na wiatę
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=6687


Temat: Akty prawne >>>wiata
a co powiecie na taka odpowiedz (poszukałem i znalazłem)

Odległości budynków od granicy działki
Dom i Garaż wolnostojący. Zasadniczo należy zachować odległość 3 m (ściana bez otworów) lub 4 m (ściana z otworami) od granicy działki sąsiedniej. Zbliżenie budynku do granicy jest możliwe wtedy, gdy sąsiad już wybudował budynek przy granicy albo usytuował go w odległości mniejszej niż 3 m. Wtedy można się dobudować do budynku sąsiada lub zbliżyć na taką samą odległość, ale nie mniej niż 1,5 m. Szczególne przypadki określa:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
DZIAŁ II
Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej
Rozdział 1
Usytuowanie budynku

Altana lub wiata. Obiekty te zaliczamy do budowli. Jeśli mają ściany, to spełniają funkcje użytkowe budynków o przeznaczeniu gospodarczym. Minimalna odległość od granicy takiego obiektu to 4 m (albo 3 m, jeśli w ścianie zwróconej ku granicy nie ma okien ani drzwi). Można go postawić bezpośrednio przy granicy na podobnych warunkach jak garaż. Jeżeli wiata czy altana nie mają ścian, to nie ma podstaw do stosowania przepisów dotyczących odległości budynków od granicy działki.

Podstawa prawna:
• ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118),
• rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
• Kodeks cywilny.
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=6687


Temat: Akty prawne >>>wiata

Ale jest też w Rozporządzeniu o WT par.12.5. Okapy i gzymsy nie mogą pomniejszać odległości od granicy działki budowlanej, o których mowa w ust. 1, o więcej niż 0,8 m, natomiast części budynku, takie jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy - o więcej niż 1,3 m.
Czyli jakby nie kombinować, to zostaje nieprzekraczalna granica (odległość) 2,7m.Obojętnie jak by nie było i tak sobie wiatę walne....
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=6687


Temat: Wiata garażowa
Witam wszystkich.
Mam pytanko czy w przypadku wiaty garażowej dostawionej do budynku mieszkalnego wymagane jest pozwolenie : Do dzisiaj myślałem że tak, a tu na proszę jaka miła wiadomość : kliknij tu
odmienna opinia. Kto ma rację? Nie ukrywam, że zależy mi na dostawieniu wiaty do budynku, jeżeli jest to możliwe bez pozwoleń to co z zachowaniem odległości do granicy działki. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=2894


Temat: Budynek gospodarczy
Łączna liczba wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2 , nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki
.....
A odległości od granicy są ujęte w MPZP lub WZ
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=12021


Temat: Wiata garażowa - garaż

ja tez mysle o wiacie, a jak sciana bedzie azurowa co by wiatr nie wiuwal(taka powiedzmy gesto przepleciona pergola plus jakis gesto zarastajacy powojnik)?? to bez pozwolenia sie obedzie chyba?
Prawo budowlane art 29 ust 2 dopuszcza budowę wolno stojących wiat, altan, czy budynków gospodarczych o powierzchni do 25m2 bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę, ale wymagane jest zgłoszenie w urzędzie zamiaru takiej budowy. Planowana wiata nie odpowiada wymogom powyższego przepisu (przylega do budynku) zatem konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Ponadto nawet w przypadku zamiaru postawienia wiaty wolno stającej, jej budowa może być niemożliwa ze względu np. na miejscowe przepisy dotycząca zagospodarowania działek czy konieczność zachowania odpowiedniej odległości od granicy czy innych obiektów.
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=12289


Temat: Wiata garażowa - garaż

Prawo budowlane art 29 ust 2 dopuszcza budowę wolno stojących wiat, altan, czy budynków gospodarczych o powierzchni do 25m2 bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę, ale wymagane jest zgłoszenie w urzędzie zamiaru takiej budowy. Planowana wiata nie odpowiada wymogom powyższego przepisu (przylega do budynku) zatem konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Ponadto nawet w przypadku zamiaru postawienia wiaty wolno stającej, jej budowa może być niemożliwa ze względu np. na miejscowe przepisy dotycząca zagospodarowania działek czy konieczność zachowania odpowiedniej odległości od granicy czy innych obiektów.

Droga Redakcjo jak odpowiadasz to nie lacz dwoch odpowiedz w jedna. dziekuje za opowiedz
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=12289


Temat: domek narzedziowy
POGRZEBAŁEM W NECIE. TO POWINNO CHYBA WYGLĄDAĆ TAK:

Zgłoszenie zamiaru budowy wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii o powierzchni do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać 2 na każde 500 m2

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

1. Zgłoszenie zamiaru budowy, robót budowlanych (wzór),
2. Załączniki do zgłoszenia:
a. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wzór), w przypadku współwłasności należy dołączyć zgody współwłaścicieli,
b. dwa egzemplarze aktualnych map z wrysowanym obiektem budowlanym ze wskazaniem jego wymiarów, usytuowania i odległości od granicy działki i innych obiektów na działce,
c. odpowiednie szkice lub rysunki zgłaszanego obiektu budowlanego pozwalające na stwierdzenie zachowania warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (2 egz.)
d. w zależności od potrzeb uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków - dla terenów położonych w obszarach ochrony konserwatorskiej.
e. W zależności od potrzeb ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokumenty należy złożyć w:
Sekretariacie Starostwa Powiatowego

Termin i sposób załatwienia sprawy przez urząd:

Do wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.
Zgłoszenie jest ważne nie dłużej niż 2 lata od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia budowy lub wykonywania robót budowlanych.

Kliknij, aby zobaczyć załącznik
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=8061


Temat: Akty prawne >>>wiata

a co powiecie na taka odpowiedz (poszukałem i znalazłem)

Odległości budynków od granicy działki
Dom i Garaż wolnostojący. Zasadniczo należy zachować odległość 3 m (ściana bez otworów) lub 4 m (ściana z otworami) od granicy działki sąsiedniej. Zbliżenie budynku do granicy jest możliwe wtedy, gdy sąsiad już wybudował budynek przy granicy albo usytuował go w odległości mniejszej niż 3 m. Wtedy można się dobudować do budynku sąsiada lub zbliżyć na taką samą odległość, ale nie mniej niż 1,5 m. Szczególne przypadki określa:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
DZIAŁ II
Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej
Rozdział 1
Usytuowanie budynku

Altana lub wiata. Obiekty te zaliczamy do budowli. Jeśli mają ściany, to spełniają funkcje użytkowe budynków o przeznaczeniu gospodarczym. Minimalna odległość od granicy takiego obiektu to 4 m (albo 3 m, jeśli w ścianie zwróconej ku granicy nie ma okien ani drzwi). Można go postawić bezpośrednio przy granicy na podobnych warunkach jak garaż. Jeżeli wiata czy altana nie mają ścian, to nie ma podstaw do stosowania przepisów dotyczących odległości budynków od granicy działki.

Podstawa prawna:
• ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118),
• rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
• Kodeks cywilny.Ale jest też w Rozporządzeniu o WT par.12.5. Okapy i gzymsy nie mogą pomniejszać odległości od granicy działki budowlanej, o których mowa w ust. 1, o więcej niż 0,8 m, natomiast części budynku, takie jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy - o więcej niż 1,3 m.
Czyli jakby nie kombinować, to zostaje nieprzekraczalna granica (odległość) 2,7m.
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=6687